Monthly Archives: September 2011

Tulul-amal, penyakit berbahaya

Apa itu Tulul-amal…?, penyakit …. ?

” Panjang angan-angan adalah mempunyai perasaan kekal di dunia ini, sehingga perasaan yang demikian itu sampai mengalahkan hati, yakni hati yang terpengaruh akan perasaan tersebut. Kemudian orang ber tulul-amal ( baca: panjang angan-angan ) tersebut mengambil pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi lupa akan bekal di hari akhirat. ”

Demikian apa yang dikatakan oleh Al Imam Al Habib Abdullah Al Haddad dalam kitabnya An-Nashaaih Ad-Diiniyah wal washaayaa Al-Iimaanyiyah, dalam memberi batasan arti dari Tulul-amal/ panjang angan-angan.

Tulul-amal ini sangat berbaya bila bersemayam pada diri kita wahai sobat, sebagaimana yang kemudian dituturkan Al-Imam Haddad, ” Hendaknya kalian memahami wahai saudara-saudaraku se agama, semoga Allah S.W.T.  memberikan semangat kepada hati kita dan hati anda agar terhindar dari sifat lalai, sembrono, masa bodoh, lengah, atau kurang perhatian akan bahaya tulul-amal ini.”

Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq: “Saya tanya kepada Aisyah r.a.: “Hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah?” Jawab Aisyah r.a.: “Yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah: “Andaikan anak Adam mempunyai dua lembah dari emas niscaya ia masih ingin ketiga dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah dan Allah s.w.t. akan memberi taubat kepada siapa yang taubat dan sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakat.”

Selanjutnya mari kita perhatikan sabda Rasulallah S.A.W. :  Qatadah dari Anas bin Malik r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rusak atau tua kecuali dua macam iaitu:

  • Rakus dan

  • Angan-angan

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: “Yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam yaitu:

  • Panjang angan-angan dan

  • Menurut hawa nafsu

kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran (hak).”

Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Saya memastikan adanya tiga bagi tiga yaitu:

  • Bagi orang yang sibuk didunia dan

  • rakus (tamak) kepada dunia dan

  • bakhil terhadap dunia

pasti ia akan

  • menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya dan

  • sibuk yang tidak ada liburnya dan

  • risau yang tidak ada senangnya

Marilah sobat kita memohon agar kita dijadikan orang-orang yang selalu bertaqwa dengan sebenar-benar taqwa dan hati ini dapat terjaga dari penyakit tulul-amal. Amiin

Coba sobat baca juga artikel ini

Iklan

Kota Suci Impianku

Ya Allah sampaikan aku kepadanya

Vodpod videos no longer available.

mekah madinah2, posted with vodpod

Dibalik layar hati yang lalai tak ada doa

 

Faithful praying towards Makkah; Umayyad Mosqu...

Sujud dan do'a

Al- Qolbul gofil, hati yang lalai, hati yang tidak tergerak sedikitpun walaupun diberikan nasehat, petuah yang baik. Tetap diam ditempat tidak tergerak sedikitpun, tidak ada perubahan.

 

Portrait of a girl, 21st century, meant to loo...

Al-Qolbul gafilin waal Qalbul Qasi

Tidak ada perubahan, tidak ada reaksi apapun kepada sipemberi nasehat. Tidak acuh, bahkan meremehkan ketika mendengar akan ancaman Allah S.W.T.  kepada orang melakukan kemaksiatan.

Kemudian ada juga yang disebut Al-Qolbul Qasi, hatiyang keras, kasar, dan kaku. Ia akan memberikan perlawanan dan bantahan kepada orang yang memberi nasehat kebaikan.

Nasehat apapun akan dibantah dengan keras, bahkan ia menggunakan kekuatan otot untuk menyanggah semua nasehat kebaikan.

Hati yang lalai dan hati yang kasar adalah dua penyakit yang harus disembuhkan.

Demikian juga dalam pandangan Islam, kedua macam keadaan hati itu adalah sangat berbahaya, hati yang lalai, sembrono, lengah, rasa masa bodoh akan keadaan sekelingnya dan agamanya. Dan yang demikian tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati dalam hidupnya.

Akibat keadaan hati yang demikian, Allah ta’alla tidak akan mendengar doanya, sebagaimana yang disabdakan Rasulallah S.A.W. :

” I’lamuu annallaha laa yaqbalu du’aa an min qolbin gofilin”

artinya : ” Ketahuilah olehmu, bahwasanya Allah ta’alla tidak suatu doa apapun yang dipanjatkan oleh manusia yang berhati lalai ” ( Al Hadist ) “

Yang tersuci, terkeras, lagi terhalus

Tuma’ninah, ketenangan yang demikianlah yang dimohonkan Nabiullah Ibrahim A.S. sebagimana yang tergambar dalam firman Allah ta’alla ,

Omayyad Mosque, Eastern Portico

Keyakinan adalah keseluruhan Iman

” Sesunggunya di bumi ini Allah S.W.T. itu mempunyai wadah, Ingatlah, yaitu hati yang ada di dalam dada hamba-hamba-Nya, adapun yang terbaik diantara semua hati itu adalah yang tersuci, terkeras, lagi terhalus. ”

Read the rest of this entry

Ini pun akan berlalu

di tempat itu selama berjam-jam, ia pun menemukan sebuah makna agung, ia tercerahkan kini. Akhirnya ia menengadahkan kepalanya ke langit, menganggukkan kepala dan berucap lirih, “Ini pun akan berlalu.”

Read the rest of this entry

Nikmatnya jadi seorang Mukmin

Aku dengan keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan kenimatan dunia seperti ini bila dibandingkan dengan kenikmatan surga hanyalah seperti sebuah penjara

Read the rest of this entry

Tulang punggung setan patah

Setan yang terkutuk itu akan merasakan tulang punggungnya patah, ketika mengetahui ada seorang hamba Allah ta’alla yang memohon agar mati dalam keadaan husnul khotimah.

Read the rest of this entry

Jangan mati dulu sebelum..

Janganlah kamu mati sebelum kamu …..Patuh dan taat kepada smua perintah Allah ta’alla, kalau belum beriman kepada Allah ta’ala jangan coba-coba mati.

(lebih…)

Takwallah, banyak untungnya

Jadi orang yang bertakwa kepada Allah S.W.T. betul-betul tidak bikin rugi, bahkan menguntungkan. Sudah banyak bukti, bahkan yang paling berhak atas kita di jagat raya ini, yaitu Allah ta’ala, menjanjikan keuntungan kepada seluruh orang yang beriman jika mereka bertakwa maka akan mendapatkan; diantaranya :

Read the rest of this entry

Ummu Qais, mendapatkan teguran

Quba Mosque

Image via Wikipedia

Ummu Qais, salah satu sahabat ,mendapat teguran langsung dari Rasulallah Syadina Muhammad s.a.w. sehubungan dengan niatnya.

Read the rest of this entry