Category Archives: Nukilan

Habib Abdullah Bin Alwi Al Haddad

Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad lahir pada hari Rabu malam Kamis tanggal 5 Safar 1044 H/3 Agustus 1634 M Di Tarim, Hadromaut.

Nasabnya adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al Haddad dan seterusnya hingga Ahmad bin Isa bin Muhammad An naqib bin Ali Uroidhi bin Ja’far As Shodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam As Sibth Al Husain bin Al Imam Amirul Mu’minin Ali bin Abu Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW.

Ayah beliau yakni Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad di kenal sebagai orang yang saleh. Ayahnya lahir dan tumbuh di kota Tarim dan sejak kecil berada di bawah asuhan ibunya Syarifah Salma wanita ahli makrifat dan dikenal kewaliannya, bahkan Habib Abdullah Al Haddad sendiri banyak meriwayatkan kekeramatan Syarifah Salma.

melaluiHabib Abdullah Bin Alwi Al Haddad.

Iklan

Ingatlah pagi dan petang

Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

The name of الله Allāh, written in Arabic call...

Allah Jala jalaluh

Keutamaan berdzikir

41. Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

42. dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.

(033. Al Ahzab , 41-42 )

alladziina aamanuu watathma-innu quluubuhum bidzikri allaahi alaa bidzikri allaahi tathma-innu alquluubu

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

(  013. Ar Ra’d, 28 )

Untuk sahabatku semua, harap diketahui berzikir itu ternyata perintah Allah S.W.T. kepada hambanya yang beriman. Karena Allah ta’alla bersifat Rahman dan Rahim, sehingga memanggil kita dengan sebutan yang sangat manja, “ duhai orang-orang yang beriman “, dengan demikian orang yang tidak mempunyai iman tidak mendapat panggilan ini, dan tidak mendapatkan perintah ini.

Selaku orang yang beriman tentunya kita akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Setiap napas yang keluar dari mulut kita, slalu terlampir asma Allah jala jalaluh, duduk kita, berdiri kita, berbaringnya kita akan selalu terhias zikrullah.

Selain perintah Allah ta’alla, zikir juga sebagai obat hati yang galau. Menjadi penentram hati orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang akan tentram kala mengingat Allah ta’alla.

Ternyata setiap perintah Allah S.W.T. kepada hambanya selalu terlampir kebaikan . Kebaikan atau keutamaan akan terhadiah bagi yang melaksanakannya dengan sepenuh hati, pagi, petang. Terhampar zikir seorang hamba kepada khaliqnya adalah komunikasi yang penuh dengan kasih sayang.

Cinta yang lima lupa yang lima

The Taj Mahal was built by Muslim rulers of th...

Image via Wikipedia

kan datang kepada umatku suatu masa dimana mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara pula. Read the rest of this entry

Tulul-amal, penyakit berbahaya

Apa itu Tulul-amal…?, penyakit …. ?

” Panjang angan-angan adalah mempunyai perasaan kekal di dunia ini, sehingga perasaan yang demikian itu sampai mengalahkan hati, yakni hati yang terpengaruh akan perasaan tersebut. Kemudian orang ber tulul-amal ( baca: panjang angan-angan ) tersebut mengambil pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi lupa akan bekal di hari akhirat. ”

Demikian apa yang dikatakan oleh Al Imam Al Habib Abdullah Al Haddad dalam kitabnya An-Nashaaih Ad-Diiniyah wal washaayaa Al-Iimaanyiyah, dalam memberi batasan arti dari Tulul-amal/ panjang angan-angan.

Tulul-amal ini sangat berbaya bila bersemayam pada diri kita wahai sobat, sebagaimana yang kemudian dituturkan Al-Imam Haddad, ” Hendaknya kalian memahami wahai saudara-saudaraku se agama, semoga Allah S.W.T.  memberikan semangat kepada hati kita dan hati anda agar terhindar dari sifat lalai, sembrono, masa bodoh, lengah, atau kurang perhatian akan bahaya tulul-amal ini.”

Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq: “Saya tanya kepada Aisyah r.a.: “Hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah?” Jawab Aisyah r.a.: “Yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah: “Andaikan anak Adam mempunyai dua lembah dari emas niscaya ia masih ingin ketiga dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah dan Allah s.w.t. akan memberi taubat kepada siapa yang taubat dan sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakat.”

Selanjutnya mari kita perhatikan sabda Rasulallah S.A.W. :  Qatadah dari Anas bin Malik r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rusak atau tua kecuali dua macam iaitu:

  • Rakus dan

  • Angan-angan

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: “Yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam yaitu:

  • Panjang angan-angan dan

  • Menurut hawa nafsu

kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran (hak).”

Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Saya memastikan adanya tiga bagi tiga yaitu:

  • Bagi orang yang sibuk didunia dan

  • rakus (tamak) kepada dunia dan

  • bakhil terhadap dunia

pasti ia akan

  • menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya dan

  • sibuk yang tidak ada liburnya dan

  • risau yang tidak ada senangnya

Marilah sobat kita memohon agar kita dijadikan orang-orang yang selalu bertaqwa dengan sebenar-benar taqwa dan hati ini dapat terjaga dari penyakit tulul-amal. Amiin

Coba sobat baca juga artikel ini

Yang tersuci, terkeras, lagi terhalus

Tuma’ninah, ketenangan yang demikianlah yang dimohonkan Nabiullah Ibrahim A.S. sebagimana yang tergambar dalam firman Allah ta’alla ,

Omayyad Mosque, Eastern Portico

Keyakinan adalah keseluruhan Iman

” Sesunggunya di bumi ini Allah S.W.T. itu mempunyai wadah, Ingatlah, yaitu hati yang ada di dalam dada hamba-hamba-Nya, adapun yang terbaik diantara semua hati itu adalah yang tersuci, terkeras, lagi terhalus. ”

Read the rest of this entry

Ini pun akan berlalu

di tempat itu selama berjam-jam, ia pun menemukan sebuah makna agung, ia tercerahkan kini. Akhirnya ia menengadahkan kepalanya ke langit, menganggukkan kepala dan berucap lirih, “Ini pun akan berlalu.”

Read the rest of this entry

Nikmatnya jadi seorang Mukmin

Aku dengan keadaanku yang penuh dengan kemewahan dan kenimatan dunia seperti ini bila dibandingkan dengan kenikmatan surga hanyalah seperti sebuah penjara

Read the rest of this entry

Tulang punggung setan patah

Setan yang terkutuk itu akan merasakan tulang punggungnya patah, ketika mengetahui ada seorang hamba Allah ta’alla yang memohon agar mati dalam keadaan husnul khotimah.

Read the rest of this entry

Jangan mati dulu sebelum..

Janganlah kamu mati sebelum kamu …..Patuh dan taat kepada smua perintah Allah ta’alla, kalau belum beriman kepada Allah ta’ala jangan coba-coba mati.

(lebih…)

Takwallah, banyak untungnya

Jadi orang yang bertakwa kepada Allah S.W.T. betul-betul tidak bikin rugi, bahkan menguntungkan. Sudah banyak bukti, bahkan yang paling berhak atas kita di jagat raya ini, yaitu Allah ta’ala, menjanjikan keuntungan kepada seluruh orang yang beriman jika mereka bertakwa maka akan mendapatkan; diantaranya :

Read the rest of this entry