Arsip Blog

Tulul-amal, penyakit berbahaya

Apa itu Tulul-amal…?, penyakit …. ?

” Panjang angan-angan adalah mempunyai perasaan kekal di dunia ini, sehingga perasaan yang demikian itu sampai mengalahkan hati, yakni hati yang terpengaruh akan perasaan tersebut. Kemudian orang ber tulul-amal ( baca: panjang angan-angan ) tersebut mengambil pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi lupa akan bekal di hari akhirat. ”

Demikian apa yang dikatakan oleh Al Imam Al Habib Abdullah Al Haddad dalam kitabnya An-Nashaaih Ad-Diiniyah wal washaayaa Al-Iimaanyiyah, dalam memberi batasan arti dari Tulul-amal/ panjang angan-angan.

Tulul-amal ini sangat berbaya bila bersemayam pada diri kita wahai sobat, sebagaimana yang kemudian dituturkan Al-Imam Haddad, ” Hendaknya kalian memahami wahai saudara-saudaraku se agama, semoga Allah S.W.T.  memberikan semangat kepada hati kita dan hati anda agar terhindar dari sifat lalai, sembrono, masa bodoh, lengah, atau kurang perhatian akan bahaya tulul-amal ini.”

Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Masruq: “Saya tanya kepada Aisyah r.a.: “Hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah?” Jawab Aisyah r.a.: “Yang sering dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w jika masuk rumah: “Andaikan anak Adam mempunyai dua lembah dari emas niscaya ia masih ingin ketiga dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah dan Allah s.w.t. akan memberi taubat kepada siapa yang taubat dan sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan zakat.”

Selanjutnya mari kita perhatikan sabda Rasulallah S.A.W. :  Qatadah dari Anas bin Malik r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rusak atau tua kecuali dua macam iaitu:

  • Rakus dan

  • Angan-angan

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: “Yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam yaitu:

  • Panjang angan-angan dan

  • Menurut hawa nafsu

kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran (hak).”

Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Saya memastikan adanya tiga bagi tiga yaitu:

  • Bagi orang yang sibuk didunia dan

  • rakus (tamak) kepada dunia dan

  • bakhil terhadap dunia

pasti ia akan

  • menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya dan

  • sibuk yang tidak ada liburnya dan

  • risau yang tidak ada senangnya

Marilah sobat kita memohon agar kita dijadikan orang-orang yang selalu bertaqwa dengan sebenar-benar taqwa dan hati ini dapat terjaga dari penyakit tulul-amal. Amiin

Coba sobat baca juga artikel ini

Iklan